Intro

11.10.2017

R2G Rohan Czech s.r.o. uveřejňuje výsledky dobrovolné nabídky převzetí v souladu s nabídkovým dokumentem a s ustanovením § 31 zákona č. 104/2008 Sb., o nabídkách převzetí, ve znění pozdějších předpisů.

 

27.9.2017

R2G Rohan Czech s.r.o. potvrzuje ukončení revize akceptací nabídky obdržených v rámci její dobrovolné nabídky převzetí adresované všem akcionářům společnosti PEGAS NONWOVENS SA za cenu 1010 Kč za jednu akcii.

 

26.9.2017

R2G Rohan Czech s.r.o. oznamuje ukončení své dobrovolné nabídky převzetí adresované všem akcionářům společnosti PEGAS NONWOVENS SA za cenu 1010 Kč za jednu akcii.

 

25.8.2017

R2G Rohan Czech s.r.o. oznamuje zahájení závaznosti své dobrovolné nabídky převzetí adresované všem akcionářům společnosti PEGAS NONWOVENS SA za cenu 1010 Kč za jednu akcii.

 

21.8.2017

Společnost R2G Rohan Czech s.r.o. tímto potvrzuje, že obdržela stanovisko představenstva společnosti PEGAS NONWOVENS SA ohledně své dobrovolné nabídky převzetí na odkup všech akcií společnosti Pegas za cenu 1 010 Kč za akcii.  Společnost R2G Rohan Czech s.r.o. tak obdržela všechna regulatorní povolení a stanoviska související s její dobrovolnou nabídkou převzetí. Text dobrovolné nabídky převzetí společně se Stanoviskem představenstva bude uveřejněn tento pátek, 25. srpna 2017.

 

17.7.2017

R2G Rohan Czech s.r.o., společnost nepřímo vlastněná rodinnou nadací Oldřicha Šlemra a softwarovými průkopníky a podnikateli Eduardem Kučerou a Pavlem Baudišem, oznamuje, že její orgány rozhodly o záměru nabídnout v rámci dobrovolné nabídky převzetí všem akcionářům společnosti PEGAS NONWOVENS SA odkup jejich akcií, a to za cenu 1010 Kč za jednu akcii. Orgány společnosti rozhodly, že učiní nabídku převzetí. Návrh nabídkového dokumentu bude předložen České národní bance ke schválení.